VISI DAN MISI

VISI

“PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA”

MISI

“MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA”

SLOGAN

“SSI PERKASA” MENJANA PEMIMPIN UNGGUL

“THE MAJESTIC SSI” CREATES OUTSTANDING LEADERS

MATLAMAT

  1. Mewujudkan pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan cemerlang sepanjang masa.
  2. Melahirkan pelajar yang:
  3. Berketerampilan dan bersahsiah mulia
  4. Berkualiti dan cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum
  5. Kreatif, inovatif, kritis serta mempunyai daya saing dan daya tahan yang tinggi
  6. Menguasai etos/watak sekolah sejajar dengan status sekolah sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi
  7. Mempunyai kemahiran insaniah bagi menghadapi cabaran dunia yang semakin mencabar
  8. Mewujudkan prasarana sekolah yang selamat, kondusif dan ceria sebagai pemangkin kecemerlangan sekolah
  9. Merealisasikan konsep 1 Malaysia dalam kalangan warga sekolah
  10. Menjadi contoh teladan kepada sekolah-sekolah lain sejajar dengan status sekolah sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi